NAMA NAMA KOTA MAKKAH


Penjelasan Nama Nama Kota Makkah, Travel Umroh dan Haji VIP Jakarta, Munatour – Diantara kota atau negara yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah kota Makkah. Ia disebutkan di dalam Al-Quran tidak dengan satu sebutan saja, melainkan denganbsebutan yang bernacam-macam, diantaranya seperti:

  1. Ummul Qura (Perkampungan Tua); “Demikianlah kami wahyukan kepada al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (pemduduk Mekkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) hari berkumpul (kamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongab masuk surga dab segolongan masuk jahannam.” (Qs. Asy-Syura: 7)
  2. Al-Baladul Amin (Negeri yang Aman); “dan demi kota makkah ini yang aman.” (Qs. At-Tin: 3)
  3. Haram Amin (Negeri yang Aman); “Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?” (Qs. Al-Ankabut: 67)

Demikianlah berbagai macam nama kota Makkah yang dusebutka di dalam al-Aquran

Untuk pilihan Paket Umroh dan Haji sesuai sunnah, dengan fasilitas layanan berkualitas, pastikan perjalanan ibadah Umrah & Haji anda bersama Munatour. Travel Umrah & haji terpercaya dengan komitmen sunnah, travel sunnah, Umroh langsung Madinah. Segera Hubungi 0217822292, 081314160674 wa atau klik www.munatour.co.id