WUKUF DI ARAFAH


  1. MENGENAL ARAFAH

Penamaan ‘Arafah’ didasarkan beberapa riwayat. Riwayat pertama menjelaskan, kata ‘Arafah’ berakar pada kisah pertemuan kembali antara Sdam AS dan Hawa setelah diturunkan dari surga. Bertemu dan saling mengenal dalam bahasa Arab adalah ‘ta’aruf, yang masih saatu asal dari kata Arafah. Sebagian ulama meyakini bahwa tempat pertwmuan keduanya adalahm di Jabal Rahmah yang terletak di Arafah.

Riwayat kedua tentang sejarah nama Arafah menjelaskan bahwa di padang Arafah lah malaikat Jibri AS memperkenalkan tata cara manasik haji untuk pertama kalinya. Kata ‘memperkenalkan’ dalam bahasa arab adalah ‘arrafa – yu’arrifu.

Sedangkan riwayat ketiga menerangkan bahwa di tempat itu manusia mengakui dosa dan kesalahannya dan bertaubat, “Arafa bi zambihi wa arafa kaifa yatub”, karnanya dinamakan Arafah.

Padang Arafah terletak kurang lebih 22 km sevelah tenggara majidil haram. Untuk mengetahui batasnya, terdapat rambu-rambu yang bisa dijadikan pedoman, misalnya “Arafah Starts Here” (Batas Mulai Tanah Suci Arafah) atau “Arafah Ends Here” (Batas Akhir Tanah Suci Arafah).

Bagi jamaah haji penting sekali untuk mengetahui rambu-rambu tersebut. Karna jika seseirang berwukuf di luar Arafah, wukufnya tidak sah yang mengakibatkan hajinya tidak sah pulan karna Wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji paling penting.

Pada rentetan prosesi haji para jamaah bekumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf, yaitu pada tanggak 9 Dzulijjah. Di sana mereka shalat Dzuhur dan Asar jamak takdim qasar dengan satu adzan dan dua iqamah, lalu mendengarkan khutbah Arafah, disusul dengan lantunan zakir dan doa-doa kepada Allah SWT. Rasulullah pernah bersabda “Haji adalah Arafah”.

Allah berfirman dalam al-Quran, “Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berdzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu: dan sesunggunya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orangbyanh sesat. (Qs. Al-Baqarah [2]:198)

Selain itu di Arofah turun ayat al-Quran terakhir kepada Rasulullah, yaitu: “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu, dan tepah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-Ridhai Islam itu agama bagimu. ” (Qs. Al-Maidah [5]:3).

  1. WUKUF DI ARAFAH

Dari prakteknya, wukuf berbeda dengan amaliah haji lainnya seperti thawaf, sai, atau shalat yang membutuhkan gerakan-gerakan tertentu. Ditinjau dari aspek bahasa wukuf memiliki makana berhenti atau berdiam diri. Akar katanya adalah “Wa-qa-fa”, artinya berhenti. Adapun yang dimaksud dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah jamaah haji mampu berhenti dari seluruh kegiatan duniawi yang melalaikannya dari mengungat Allah. Wukuf mengajari kita untuk melihat diri sendiri sebelum melihat orang lain. Ritual ini dilaksanakan setelah matarari tergelincir hingga terbenamnya.

Jadi wukuf adalah instropeksi dan perenungan terhadap dosa dan kesalahan yang pernah dilalui. Dosa dan kesalahan yang dilakukan seorang hamba adalah tak lain buah dari kelalaian untuk mengingat Allah.

Wukuf menjadi momentum perenungan terhadap dosa dan kesalahan karena Adam dan Hawa diturunkan terpisah dari surga karena sebuah kesalahan, lalu keduanya bertemu di padang Arafah. Lalu dengan bimbingan Allah keduanya bertaubat di sana dan berdoa dengan sebuah doa yang menjadi doa pertama dalam kehidupan mnusia.

“Keduanya berkata: wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami yermasuk orang-orang yang merugi.” (Qs. Al-A’raf [7]:23).

Jadi wukuf adalah momentum yang sangat baik dan mahal untuk seorang hamba untuk menginstropeksi diri dan meminta ampun kepada Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Doa yang paling utama adalah doa pada hari arafah” (HR. Malik dan At Tirmidzi). Bahkan disebuah hadits qudsi diriwayatkan bahwa ketika hamba-Nya sedang berwukuf, Allah SWT membanggakannya di hadapan seluruh malaikat.[]

Untuk pilihan Paket Umroh dan Haji sesuai sunnah, dengan fasilitas layanan berkualitas, pastikan perjalanan ibadah Umrah & Haji anda bersama Munatour. Travel Umrah & haji terpercaya dengan komitmen sunnah, travel sunnah, Umroh langsung Madinah. Segera Hubungi 0217822292, 081314160674 wa atau klik www.munatour.co.id